Polityka prywatności

Szanujemy czas naszych Klientów i potencjalnych Klientów i chcemy niezwłocznie działać na ich rzecz. Przestrzegamy również obowiązujące przepisy prawa, w tym zakresie ochrony danych osobowych.

I. Gdy jeszcze nie zawarłeś jeszcze z nami umowy pośrednictwa... zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: HETMAN Nieruchomości, NIP: 85 181 53 32, ul. A. Struga 5/10, 50-228 Wrocław;
 • z Administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: biuro@hetmannieruchomosci.com, nr tel. +48 530 100 335, możesz też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1;
 • gdy skontaktujesz się z nami po raz pierwszy poprosimy się Cię o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu/adresu email. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która chce z nami zawrzeć umowę – bez tego nie będzie możliwe zawarcie umowy. Gdy zawrzemy już umowę, zmieni się podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych. Twoje dane przekażemy także naszym pracownikom i agentom. Każdy z ww. podmiotów jest zobowiązany do ochrony Twoich danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i nie będzie ich dalej przekazywać, jeśli nie uzyska na to Twojej zgody lub nie będzie to wynikało z przepisów prawa;
 • Twoje dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane maksymalnie przez okres do zawarcia umowy pośrednictwa, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od końca roku, w którym dane nam przekazałeś;
 • Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP;
 • masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych;
 • podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO;
 • Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.
Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty czyli odpowiednio Cię zidentyfikować i zweryfikować.

II. Gdy już jesteś naszym Klientem i wyraziłeś zgodę w umowie na przetwarzanie Twoich danych osobowych... zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: HETMAN Nieruchomości, NIP: 985 181 53 32, ul. A. Struga 5/10, 50-228 Wrocław;
 • z Administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: adres email: biuro@hetmannieruchomosci.com, nr tel. +48 530 100 335, możesz też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby jak w pkt 1;
 • podane przez Ciebie w umowie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to wyraźną zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy. Twoje dane przekażemy także naszym pracownikom i agentom. Każdy z ww. podmiotów jest zobowiązany do ochrony Twoich danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i nie będzie ich dalej przekazywać, jeśli nie uzyska na to Twojej zgody lub nie będzie to wynikało z przepisów prawa;
 • Twoje dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umowy pośrednictwa, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od końca roku, w którym dane nam przekazałeś;
 • Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP;
 • masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych;
 • podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO;
 • Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.
Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty czyli odpowiednio Cię zidentyfikować i zweryfikować.

Pliki cookies
Strona www.hetmannieruchomosci.com zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Strona www.hetmannieruchomosci.com jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Strona www.hetmannieruchomosci.com wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony a także do badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy nie noszą znamion zachowań robotów;
 • możliwości przeglądania ofert i zapoznawania się z pozostałą zawartością strony www.hetmannieruchomosci.com;
Strona www.hetmannieruchomosci.com stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony www.hetmannieruchomosci.com (poprzez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych z plików cookies jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a). Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze strony internetowej www.hetmannieruchomosci.com Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Dane te będą przetwarzane tak długo, dopóki nie cofniesz zgody, do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług naszych stron internetowych lub nie zmienisz ustawień przeglądarki. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies).

Twoje dane osobowe wynikające z cookies nie będą automatycznie przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.

Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie www.ciasteczka.org.pl

Obok plików cookies strona www.hetmannieruchomosci.com może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników strony www.hetmannieruchomosci.com. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klienta danymi osobowymi.

Podstawą przetwarzania tej kategorii danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Brak odpowiednich informacji może uniemożliwiać ocenę poprawności działania strony internetowej www.hetmannieruchomosci.com i jej funkcjonalności oraz może uniemożliwiać efektywne jej pozycjonowanie. Dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z usług naszych stron internetowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.